Nu växer hoppet om renare sandstränder längs östersjöns kuster. Den metod man har testat i Smygehamn för att ta hand om alger och tång har varit framgångsrik. Pilotanläggningen startade i höstas inom projektet WAB (Wetlands Algae and Biogas).