Projektet Havsresan har funnits sedan 1990, och drivs idag vid Lunds universitet med syfte att öka havets status. Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Kustbevakningen deltar, och Lunds universitets forskare medverkar i flera projekt.