Allt mer kadmium upptäcks i reningsverken i södra Skåne vilket får konsekvenser för hälsa och havsmiljö. En betydande del tros komma från konstnärernas färger. Nu startar en kampanj för att få konstnärerna att byta till miljövänliga alternativ.