Flera tidigare studier har indikerat att artrika system, såsom korallrev, ofta är mer robusta än artfattiga. Men när variationerna i miljön ökar är de mycket artrika systemen mest sårbara. Dessa överraskande resultat har en forskargrupp vid Linköpings universitet kommit fram till.