Länsstyrelsen i östergötland bidrar med sex miljoner kronor till projekt som hjälper till att minska näringsämnen och miljögifter i östersjön. Projekten handlar om både nya avloppslösningar för jordbruket och båttvättar.