Gråsälarna i östersjön konkurrerar med yrkesfiskarna om fisken. Lokalt kan sälarna äta lika mycket torsk, sik, lax, öring och ål som yrkesfiskarna fångar. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.