Halterna av miljögiftet dioxiner i bottensedimenten längs Norrlandskusten har minskat kraftigt sedan 1970-talet. Det visar en kommande forskningsrapport.