I en kommande rapport har värdet på olika havsresurser räknats ut, och summor framtagits för hur mycket det skulle kosta att betala de skador som uppvärmning, försurning, syrebrist, överfiske och föroreningar medför. Med siffrorna i ryggen menar författarna att det finns mycket pengar att spara genom att hålla utsläpp av växthusgaser nere så att den globala uppvärmningen minskar.