Läkemedelsrester passerar oftast helt opåverkade genom dagens avloppsreningsverk, och kan skada vattenlevande organismer. Nu har Svenska miljöinstitutet, IVL, testat en ny metod för att rena avloppsvatten med goda resultat. Metoden går ut på att använda aktivt kol.