Havs- och vattenmyndigheten presenterar sitt förslag ”God havsmiljö 2020”.Utredarna har tagit fram så kallade indikatorer för att kunna bedöma en god miljöstatus. Exempel på sådana är storleken på fiskar, hur klart vattnet är, mängden miljögifter i fisk och musslor och antalet övervintrande sjöfåglar. För dessa föreslår HaV också gränsvärden.