I södra delarna av östersjön finns en stor mängd dumpade kemiska stridsmedel. Sjöfartsverket arbetar nu med att försöka hitta riskobjekten, bland annat i ett område öster om öland.