Vattenfall ska bygga en testanläggning utanför Orkneyöarna i Skottland. Det viktigaste syftet är att undersöka hur anläggningen klarar de hårda stormarna.