Oljeutsläppen i östersjön har blivit både färre och mindre de senaste åren. Detta trots att transporterna ökat. Kustbevakningen förbereder sig ändå för den stora katastrofen.