Havs- och vattenmyndigheten fördelar 15 miljoner till fiskevård i länen. De ska bland annat användas till lokala fiskevårdsprojekt som återskapar en naturlig miljö för fisken.