Hur ska haven som ingen äger skyddas? Hur ska fisk på internationellt vatten övervakas? Miljöpartiet vill att ett FN-organ för haven inrättas.