Enligt musselodlingsföretaget Scanfjord Mollösund AB orsakar ejdrar stora skador på odlingarna. De har fått tillstånd att skjuta ett antal ejderhanar.