Kemikalieinspektionen har nu tagit ställning i frågan om båtbottenfärger med höga halter zinkoxid. även dessa kommer framöver att behöva ett godkännande, vilket troligen innebär att de flesta kommer att försvinna från marknaden.