Länsstyrelser och HaV-myndigheten oroar sig för att de populära LOVA-pengarna ska upphöra. Pengar till lokala vattenvårdsprojekt som båtbottentvättar och anläggande av våtmarker har delats ut sedan 2009, men för 2013 finns inga beslut om öronmärkta pengar från regeringen.