Experter i EU:s medlemsländer diskuterar nu problemet med att stora mängder fångad fisk kastas överbord. Dessa ”utkast” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken. Ett sätt att minska sådana överskott på fisk är att ge varje båt en individuell kvot.