Länsstyrelsen i Stockholm anser att muddringen av farleden till Hargshamn i Roslagen är acceptabel ur miljösynpunkt. Lekplatser för fisk kommer inte att störas nämnvärt och tippningen av muddermassor kommer inte att ge några bestående men för miljön. Miljödomstolen fattar beslut den 14 mars.