Havsområdet Bratten i Skagerrak föreslås bli ett marint skyddsområde. Enligt förslaget som Havs- och vattenmyndigheten lämnat till miljödepartementet är Bratten ett för Sverige unikt område.