Tånglaken drabbas av störningar i fortplantningen när den utsätts för miljögifter. I ett stort EU-finansierat projekt kommer den därför att få rollen som modellorganism, ett slags varningssignal för hur livet i havet påverkas av det moderna kemikaliesamhället. Projektet ska koordineras av Lars Förlin vid Göteborgs universitet.