Sverige har tillsammans med flera andra länder tagit ett initiativ för att minska utsläppen av klimatpåverkande sot, metan och marknära ozon. Länderna kommer driva fram bra metoder för att minska utsläppen, ge förslag på lagstiftning och bidra med pengar till fattiga länder.