Rening av kväve från avloppsvatten kan förbättras genom att växelvis tillföra låga och höga halter av näring till de bakterier som renar vattnet. Detta visas i en ny avhandling från Göteborgs universitet.