På Ljusterö har en ny teknik för miljövänlig fiskodling testats. Vattnet från fiskodlingen renas genom olika biologiska filter, syresätts och kommer tillbaka till fisken. Men EU säger nej till tekniken. Länsstyrelsen protesterar mot EU:s beslut.