En oljeolycka utanför Sveriges sydkust kan kosta samhället nära två miljarder kronor. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg. Detta visar en ny rapport från Svenska Miljöinstitutet.