Petrokemiföretagen i Stenungsund har släppt ut tonvis av giftiga kemikalier i havet, vilket orsakat fiskdöd. Sedan millennieskiftet har företagen anmälts nio gånger för miljöbrott. Ingen av anmälningarna har lett till åtal.