Stora delar av Sverige kommer att sakna fartyg för miljöövervakning och forskning i öppet hav inom kort, om ingenting drastiskt görs åt saken. Det drabbar verksamhet vid bland annat flera universitet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI.