Bromerade dioxiner ger samma toxiska effekter som de mer välkända miljögifterna klorerade dioxiner, men omsätts snabbt i fisk från östersjön. Det visar Kristina Arnoldsson, Umeå universitet, i sin avhandling.