Den lilla storspiggen har blivit allt vanligare, enligt forskare från Kustlaboratoriet som studerat bifångster i vetenskapliga provfisken. Kanske beror gäddans och abborrens minskning delvis på spiggens ökning.