SMHI ska sätta ut fler automatiska mätbojar i havet. Nya bojar i Västerhavet bidrar till realtidsövervakningen av havsmiljön, och två sk "profilerande flöten" testas i östersjön. Båda systemen sänder mätresultaten via satellit till SMHI.