Stora mängder skräp finns vid stränderna och i havet utanför Gotland. Det kommer framför allt från lastfartyg. Ett trettiotal fiskare har åtagit sig att samla upp skräpet.