Antalet yrkesfiskare i landet har minskat med 30 procent sedan år 2000, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Minskningen är mest påtaglig på syd- och östkusten där antalet har halverats i flera län, bland annat i Kalmar och Blekinge.