Hälften av Sveriges kustkommuner saknar helt eller delvis en beredskapsplan för oljeolyckor, trots att tio procent av världens oljetransporter passerar östersjön.