Myndigheter i Sverige och Finland ska samarbeta mer när det gäller miljöfrågor för Torneälvens vattenområde. När en myndighet i ena landet ska fatta ett beslut måste det andra landets myndigheter ges möjlighet att yttra sig.