Den ryska floden Luga som mynnar i Finska viken för med sig betydligt mer fosfor än vad som tidigare varit känt. De stora utsläppen väcker nu reaktioner i länderna runt östersjön.