I östersjön är ständigt omkring 2 000 fartyg på väg. Sjöfarten i östersjön kommer troligen att fördubblas om tjugo år, havsbaserad vindkraft byggs ut och turismen ökar kraftigt. Det är dags att införa stöd liknande dem som finns för tåg och flyg för att minska riskerna för misstag även för för fartygstrafiken anser WWF.