Under hösten har utställningen på Naturum på Kullaberg genomgått en rejäl ansiktslyftning. Förutom ombyggnad och nytt innehåll, satsar länsstyrelsen även på tre saltvattensakvarier. Den nya utställningen öppnar för allmänheten den 29 januari.