Amerikanska forskare utvecklar ett slags robotbollar, som ska användas till att utforska havens djup. Robotarna samlar information om allt från syrehalter och pH till levande organismer och ännu oupptäckta djur- och växtarter.