Abborrar från vattnen utanför kärnkraftverket i Oskarshamn växer sig ovanligt stora, medan torsken missgynnas. Detta visar en studie som gjorts av forskare vid SLU.