Könet hos många fiskarter styrs av temperaturen i vattnet. Kallvatten ger fler honor, varmvatten fler hanar. Kön hos fiskar bestäms inte av någon viss gen eller könskromosom, utan det handlar om hur mycket androgen respektive östrogen man har.