Enligt forskare Bo Gustafsson vid Stockholms universitet bidrar den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis till att minska effekten av övergödningen i Stockholms skärgård.Studien bygger dock enbart på modellberäkningar.