Hundra år efter att norrmannen Roald Amundsen satte mänsklighetens första fot på Sydpolen har flera forskare följt i hans fotspår. Antarktis är högintressant på många sätt.