Stormar är besvärliga för människor, men kan vara positiva för djur på havets botten. Vattnet rös om, och syrehalterna ökar.