En effekt av den globala uppvärmningen är att korallrev dör. Detta kan komma att hota Maldivernas existens, eftersom landet består av korallöar.