Rapporten HAVET 2011 lanseras 22 november på Svenska Havsforskningsföreningens årliga konferens. HAVET 2011 ges ut av Havsmiljöinstitutet och ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. I rapporten finns många intressanta artiklar om vår havsmiljö.