Speciella sensorbojar längs våra svenska kuster ska hjälpa forskarna att studera hur miljön och klimatet förändras. Bojarna ska mäta salthalt, temperatur, planktonförekomst, syrgas, närsalter, organiskt kol, pH och strömhastighet. Mätresultaten kommer vara viktiga för samhällets planering av åtgärder för att minska människans belastning på havsmiljön.