Naturskyddsföreningen är oroade över att den strandskyddslag som infördes 2010 kommer att försämra strandskyddet. På söndag ordnas en manifestation i Stockholms län.