Den globala uppvärmningen gör att utbredningen av undervattensfloran förändras i Indiska Oceanen och Stilla Havet.Förändringarna påverkar ekosystemen, eftersom floran utgör basen för vattenlevande organismers reproduktion och liv.