Forskare vid Göteborgs universitet har visat att nivån på enzymet CBR i levern hos fisk kan fungera som en tidig varningssignal för miljögifter.